Điều khoản và Điều lệ của Đại lý D9bet

 • Vui lòng đọc và hiểu những điều khoản và điều lệ một cách cẩn thận vì nó rất là quan trọng. Với việc hoàn thành và nộp đơn đăng ký trực tuyến là bạn đã chấp nhận những điều khoản và điều lệ của chúng tôi và bắt đầu tham gia vào chương trình đại lý của chúng tôi là bạn đang chấp thuận các điều khoản và điều lệ của chúng tôi dưới đây. Nếu bạn không chấp thuận với những điều kiện và điều khoản (hoặc không được phép làm như vậy) bạn không nên tiếp tục viết đơn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chương trình đại lý của chúng tôi hoặc các điều khoản điều lệ, vui long liên hệ với Bộ phận quản lý có thẩm quyền.
 • HỢP ĐỒNG này thông tin chi tiết tất cả các điều khoản và điều lệ của thành viên Chương trình Đại lý D9bet. “Bạn”, “Đại lý” đề cập tới bạn, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đăng ký với chúng tôi làm đại lý với HỢP ĐỒNG này, và được coi là bao gồm bất kỳ nhân viên, cán bộ, giám đốc, cổ đông, chủ sở hữu, các bên kiểm soát và các tổ chức cá nhân liên quan (và “của bạn” cũng như vậy).
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA D9bet
 • - Mẫu đơn đăng ký Đại lý
 • Để tham gia vào chương trình đại lý của chúng tôi và trở thành thành viên Đại lý D9bet, bạn cần phải chấp nhận những điều khoản và điều lệ này bằng cách hoàn thành và nộp một mẫu đơn đăng ký trực tuyến. Mẫu đơn đăng ký là một phần của bản HỢP ĐỒNG. D9bet sẽ toàn quyền quyết định có chấp nhận đơn của bạn hay không và quyết định cuối cùng là từ phía chúng tôi và không chấp thuận bất kỳ quyền kháng cáo nào. Sau khi chúng tôi xác minh các thông tin đăng ký, đại lý sẽ nhận được một email về việc đơn đăng ký của bạn có thành công hay không.
 • - Đăng ký khách hàng của bạn
 • D9bet sẽ đăng ký khách hàng của bạn và theo dõi các giao dịch của họ. D9bet có quyền từ chối khách hàng (hoặc đóng tài khoản của họ) nếu cần thiết và tuân theo các yêu cầu của D9bet có thể thực hiện một cách định kỳ.
 • Khách hàng là khách ghé thăm của bạn tham gia vào cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi (bằng các đăng ký một hoặc nhiều các sản phẩm trên các trang của D9bet bao gồm Live Casino, Keno, Slot Game, Thể thao, Bắn cá, Poker) sau khi nhấp vào liên kết mà chúng tôi cung cấp cho bạn khi tham gia. Với việc đăng ký tài khoản với chúng tôi, họ sẽ trở thành khách hàng của chúng tôi, do đó, tất cả các quy tắc, chính sách và thủ tục hành chính sẽ được áp dụng với họ. Xin lưu ý rằng, D9bet chỉ chấp nhận những khách hàng cư trú tại Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.
 • - Thanh toán Hoa hồng
 • Tuỳ thuộc vào mỗi Chương trình Hoa Hồng khi đăng ký hoặc được cung cấp trong khi mở tài khoản Đại Lý. D9bet sẽ thanh toán hoa hồng giới thiệu (Hoa hồng Đại lý) của lợi nhuận ròng (sau khi trừ tất cả các loại phí, tiền thưởng và tiền bản quyền) mà D9bet thắng được từ người chơi trực tiếp mở tài khoản với link của bạn và cược với tiền thật tại các sản phẩm của D9bet.com. Vui lòng tham khảo điều khoản “Thanh toán và Tính hoa hồng”
 • - Sửa đổi
 • D9bet có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản điều lệ nào trong HỢP ĐỒNG này và thay thế bất cứ khi nào theo quyết định riêng của chúng tôi, bằng cách đăng thông báo về sự đổi mới hoặc một HỢP ĐỒNG mới trên các trang web của chúng tôi, D9bet sẽ thông báo bạn thông qua email mà bạn đã đăng ký khi tham gia chương trình Đại lý. Sự thay đổi có thể bao gồm, ví dụ, các thay đổi về phạm vi của Hoa hồng giới thiệu sẵn có và các quy tắc chương trình Đại lý. Nếu bất kỳ thay đổi nào bạn không thể chấp nhận, cách duy nhất là chấm dứt HỢP ĐỒNG. Việc bạn tiếp tục tham gia vào chương trình giới thiệu sau khi chúng tôi đăng thông báo thay đổi hoặc HỢP ĐỒNG mới trên trang web của chúng tôi sẽ cấu thành sự chấp nhận ràng buộc đối với sửa đổi hoặc HỢP ĐỒNG mới.
 • QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BẠN
 • - Liên kết tới D9bet website
 • Bằng cách đồng ý tham gia vào chương trình Đại lý này, bạn đồng ý tạo và duy trì các liên kết duy nhất từ các trang web của bạn đến các trang web D9bet. Bạn có thể liên kết với chúng tôi bằng bất kỳ banner, e-mail, bài viết nào của chúng tôi hoặc bằng một liên kết văn bản. Đây là phương pháp duy nhất mà bạn có thể quảng cáo cho chúng tôi.
 • - Spamming
 • D9bet sẽ chấm dứt HỢP ĐỒNG này ngay lập tức mà không cần phải hỏi bạn, nếu có bất kỳ hình thức gửi thư rác nào hoặc nếu bạn quảng cáo dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách tương tự nào khác. Bạn sẽ không được đưa ra bất kỳ yêu cầu hoặc cơ quan đại diện, hoặc bất kỳ bảo đảm nào, liên quan đến chúng tôi và bạn sẽ không có thẩm quyền và sẽ không ràng buộc chúng tôi với bất kỳ nghĩa vụ nào.
 • - Đăng ký Tên miền
 • Bạn cũng không được đăng ký bất kỳ tên miền nào tương tự với bất kỳ tên miền nào được sử dụng hoặc đăng ký dưới tên D9bet, hoặc bất kỳ tên nào khác có thể được hiểu là D9bet.
 • - Đấu thầu trên các điều khoản thương hiệu
 • Bạn không được mua hoặc đăng ký từ khóa, cụm từ tìm kiếm hoặc đặc điểm nhận dạng khác để sử dụng trong bất kỳ công cụ tìm kiếm, cổng thông tin, dịch vụ quảng cáo được tài trợ nào hoặc dịch vụ tìm kiếm hoặc giới thiệu khác giống hoặc tương tự với bất kỳ nhãn hiệu hoặc biến thể nào của D9bet hoặc bao gồm thẻ meta và / hoặc các từ khóa trên trang web đối tác giống hoặc tương tự với bất kỳ nhãn hiệu nào của D9bet.
 • - Đại lý cam kết
 • Với bản HỢP ĐỒNG này, D9bet cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, để hướng Khách hàng đến bất kỳ trang web nào của chúng tôi phù hợp với các điều khoản và điều kiện của HỢP ĐỒNG này. HỢP ĐỒNG này không cấp cho bạn độc quyền hoặc đặc quyền để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phát sinh từ sự giới thiệu của bạn và D9bet rõ ràng có ý định ký hợp đồng và nhận sự hỗ trợ của người khác bất kỳ lúc nào để thực hiện các dịch vụ có tính chất tương tự hoặc tương tự như của bạn. Bạn sẽ không được yêu cầu bồi thường cho Hoa hồng giới thiệu hoặc các khoản bồi thường khác được bảo đảm bởi hoặc thông qua những người hoặc tổ chức khác ngoài bạn.
 • Những khách hàng đăng ký tài khoản với D9bet thông qua liên kết duy nhất và / hoặc ID của bạn sẽ vẫn ở trong tài khoản liên kết của bạn với tư cách là khách của bạn cho đến khi tài khoản bị chấm dứt và trong mọi trường hợp đều không thể chuyển nhượng hoặc di chuyển được.
 • - Thư viện phê duyệt
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng quảng cáo đã được phê duyệt của chúng tôi (Banner, HTML / flash mailer, cột biên tập, hình ảnh và logo) và sẽ không được thay đổi hình thức của chúng cũng như đề cập đến chúng tôi trong bất kỳ tài liệu quảng cáo nào ngoài những tài liệu có sẵn từ d9bet hoặc www.d9bet.com. Hình thức và cú pháp của các liên kết chuyển siêu văn bản được thiết kế và chỉ định bởi chúng tôi và uỷ nhiệm cho các bên đại diện được ủy quyền và cho phép duy nhất trên các trang web của chúng tôi.
 • - Thành thật
 • Bạn sẽ không được hưởng lợi từ lưu lượng truy cập đã biết hoặc bị nghi ngờ mà không được tạo ra một cách tự nhiên, cho dù nó có thực sự gây thiệt hại cho chúng tôi hay không. D9bet có quyền giữ lại tất cả các số tiền do bạn trả theo HỢP ĐỒNG này nếu D9bet có lý do chính đáng để tin rằng từ lưu lượng truy cập đó.
 • D9bet có quyền giữ lại các khoản thanh toán của Đại lý và / hoặc đình chỉ hoặc đóng tài khoản khi Khách hàng liên kết bị phát hiện lạm dụng bất kỳ ưu đãi hoặc khuyến mãi nào của D9bet cho dù bạn có hay không biết, các tình huống đó bao gồm nhưng không giới hạn ở các Khách hàng khác nhau đặt cược cả hai bên một sự kiện hoặc thị trường để hạn chế rủi ro và yêu cầu tiền thưởng.
 • - Trách nhiệm với trang web của bạn
 • Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì các trang web của mình và đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên các trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên các trang web của bạn không mang tính bôi nhọ hoặc bất hợp pháp. D9bet từ chối mọi trách nhiệm pháp lý về những vấn đề này. Hơn nữa, bạn sẽ bồi thường và giữ cho chúng tôi vô hại khỏi tất cả các khiếu nại, thiệt hại và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn, phí pháp lý) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc phát triển, vận hành, bảo trì và nội dung trang web của bạn.
 • Chương trình Đại lý D9bet chỉ dành cho thành viên tham gia trực tiếp. Bạn không được thay mặt mở tài khoản Đại lý cho những người tham gia khác. Việc mở tài khoản liên kết cho bên thứ ba, môi giới tài khoản liên kết hoặc chuyển nhượng tài khoản liên kết không được chấp nhận. Phê duyệt tài khoản hoàn toàn theo quyết định của chúng tôi
 • - Thông tin bảo mật
 • Trong thời hạn của HỢP ĐỒNG này, bạn có thể được giao phó thông tin bí mật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hoặc công nghệ cơ bản của chúng tôi và / hoặc chương trình Đại lý (bao gồm, ví dụ: Hoa hồng giới thiệu mà bạn kiếm được theo chương trình Đại lý). Bạn đồng ý tránh tiết lộ hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin bí mật nào như vậy cho người thứ ba hoặc các bên ngoài trừ khi bạn có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi và bạn sẽ chỉ sử dụng thông tin bí mật cho các mục đích cần thiết để tiếp tục các mục đích của HỢP ĐỒNG này. Các nghĩa vụ của bạn đối với thông tin bí mật sẽ vẫn tồn tại sau khi HỢP ĐỒNG này chấm dứt.
 • CÁCH TÍNH HOA HỒNG VÀ THANH TOÁN
 • Bạn có thể thu nhập lên tới 50% dựa vào lợi nhuận ròng của công ty:
 • Cấu trúc Hoa hồng từ lợi nhuận ròng hàng tháng của thành viên trực tiếp
  (Mỗi tháng theo lịch)
  Thành viên hoạt động hàng tháng & nạp + cược hợp lệ tối thiểu 200 VNDTỷ lệ phần trăm hoa hồng
  1 – 200.001 VND5 thành viên35%
  200.001 – 900.001 VND40%
  900.001 – 1.500.001 VND45%
  1.500.001 – 3.000.001 VND50%
  3.000.001 VND trở lên55%
 • Lời nhuận ròng được xác định như sau:
 • - Tất cả tiền thua cược của khách hàng sau khi trừ các khoản phí:
  1. Phí giao dịch – 1% Phí nạp và rút từ khách hàng của đại lý.
  2. Phí bản quyền – 10 % tổng số tiền thua cược của khách hàng
  3. Thưởng khuyến mại - Tiền thưởng, tiền hoàn trả và các phần thưởng khách hàng nhận được.
 • D9bet có quyền thay đổi phần trăm hoa hồng giới thiệu và cách tính toán Hoa hồng mà D9bet muốn phù hợp với điều khoản “Quyền và Nghĩa vụ của D9bet” và điều khoản phụ “Sửa đổi”.
 • - Tính toán hoa hồng chi trả
 • 1. Chuyển tiếp hoa hồng âm
 • Số dư hoa hồng âm trong tất cả các sản phẩm ngoại trừ IDN Poker sẽ được khấu trừ từ hoa hồng có sẵn. Thu nhập âm được chuyển sang tháng tiếp theo. Bạn sẽ phải kiếm doanh thu để trang trải khoản bồi hoàn trước khi có thể bắt đầu kiếm lại doanh thu.
 • 2. Yêu cầu tiền thật
 • Tiền khuyến khích, tiền miễn phí và các ưu đãi khác đề cập đến những khoản tiền được ghi có vào tài khoản của Khách hàng. Vì họ chưa mua những khoản này nên D9bet không thể trả hoa hồng cho những khoản này.
 • - Yêu cầu thanh toán Hoa hồng
 • 1. Khách hàng hoạt động tối thiểu
 • Tài khoản Đại lý D9bet của bạn phải có tối thiểu 5 khách hàng đang hoạt động và mỗi khách hàng nạp và cược hợp lệ tối thiểu 6 USD trước khi bạn có thể đủ điều kiện nhận Hoa hồng trong tháng dương lịch.
 • Khách hàng đặt cược đang hoạt động được định nghĩa là khách truy cập vào trang web của bạn, người đã nhấp thông qua liên kết nhấp qua của bạn, đã đăng ký với tư cách là Khách hàng, gửi tiền vào tài khoản Khách hàng của họ và tiến hành hoạt động cá cược hoặc chơi trong một hoặc nhiều sản phẩm D9bet.
 • - Thanh toán tối thiểu
 • Yêu cầu thanh toán tối thiểu cho Hoa hồng kiếm được mỗi tháng tùy thuộc vào mệnh giá tiền tệ trong tài khoản liên kết của bạn, dựa trên mức tối thiểu là 1000 VND.
 • Để rút tiền về tài khoản ngân hàng, trong ví chính của đại lý phải có tối thiểu 1000 VND.
 • - Phương thức thanh toán Hoa hồng
 • Tất cả các Khoản thanh toán hoa hồng sẽ được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ đã được chọn khi Tài khoản Đăng ký và thiết lập lần đầu (được khuyến nghị, cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để rút tiền thông qua việc bạn lựa chọn bất kỳ phương thức thanh toán nào được D9bet hỗ trợ):
  1. Chuyển khoản ngân hàng
 • - Hạn chế thanh toán hoa hồng
 • Nếu khoản thanh toán được thực hiện qua phương thức thanh toán ưu tiên của Đại lý bị từ chối vì bất kỳ lý do gì, D9bet có quyền giữ khoản thanh toán hoa hồng cho Chi nhánh trong một khoảng thời gian.
 • - Lịch Thanh toán Hoa hồng
 • Tất cả hoa hồng sẽ được trả cho bạn hàng tháng. Hoa hồng sẽ được chi trả từ ngày 5 đến ngày 7 hàng tháng. Việc thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện trực tiếp cho bạn theo phương thức thanh toán ưa thích do bạn chọn như một phần của quy trình đăng ký của bạn.
 • D9bet có quyền lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp nếu phương thức thanh toán đã chỉ định không còn được sử dụng hoặc không khả dụng ở một quốc gia nhất định.
 • THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG, YÊU CẦU VÀ CÁC TRANG KHÔNG PHÙ HỢP
 • - Thời hạn và chấm dứt hợp đồng
 • Thời hạn của HỢP ĐỒNG này sẽ bắt đầu khi bạn được phê duyệt là đại lý và sẽ liên tục trừ khi và cho đến khi một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia rằng họ muốn chấm dứt HỢP ĐỒNG, khi đó HỢP ĐỒNG này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Việc chấm dứt là tùy ý, có hoặc không có lý do, bởi một trong hai bên. Đối với mục đích thông báo chấm dứt, gửi e-mail thông báo bằng văn bản ngay lập tức.
 • Lưu ý:
 • Sau khi chấm dứt, bạn phải xóa tất cả các banner / icon của chúng tôi khỏi các trang web của bạn và vô hiệu hóa tất cả các liên kết từ các trang web của bạn đến của chúng tôi. Tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho bạn trong HỢP ĐỒNG này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức. Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi mọi thông tin bí mật và tất cả các bản sao của thông tin đó thuộc quyền sở hữu, lưu giữ và kiểm soát của bạn và sẽ ngừng mọi việc sử dụng nhãn hiệu của chúng tôi.
 • - Các trang không phù hợp
 • D9bet có thể chấm dứt HỢP ĐỒNG này nếu D9bet xác định (theo quyết định riêng của chúng tôi) rằng các trang web của bạn là không phù hợp. Các trang web không phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn ở những trang web: nhằm vào trẻ em, hiển thị nội dung khiêu dâm hoặc các hành vi tình dục bất hợp pháp khác, kích động bạo lực, cổ súy phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác, hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, bất kỳ URL nào bao gồm 'D9bet' trong miền đều không được phép.
 • - Tài khoản trùng lặp và tự giới thiệu
 • Bạn không được mở nhiều tài khoản liên kết mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi cũng như bạn sẽ không được tự mình kiếm tiền hoa hồng với tư cách là người chơi trừ khi được sự chấp thuận của quản lý D9bet. Chương trình dành cho những người chơi chân chính muốn giải trí và thư giãn trên các website của D9bet.
 • TIẾP TỤC QUẢNG BÁ
 • - Bạn phải kết hợp và hiển thị nổi bật và liên tục các liên kết được cập nhật do chúng tôi cung cấp trên tất cả các trang con trên web của bạn theo cách thức và vị trí đã được chúng tôi đồng ý và bạn sẽ không thay đổi hình thức, vị trí hoặc cách hoạt động của liên kết mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn đủ điều kiện nhận Hoa hồng dựa trên việc tiếp tục quảng cáo D9bet. Chúng tôi có quyền giảm phần trăm Hoa hồng giới thiệu nếu bạn giảm nỗ lực tuyển dụng Khách hàng mới. Quảng cáo bị giảm hoặc bị tạm ngưng của bạn trên các trang web của chúng tôi sẽ được coi là bằng chứng cho việc bạn chấm dứt HỢP ĐỒNG này.
 • (a) Bất kỳ sự vi phạm nào của bạn đối với việc đảm bảo, đại diện hoặc điều khoản nào có trong HỢP ĐỒNG này,
 • (b) Việc thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ của bạn theo HỢP ĐỒNG này,
 • (c) Sơ suất của bạn.
 • (d) Bất kỳ thương tích nào do sự bất cẩn của bạn gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc các hành vi cố ý hoặc thiếu sót, hoặc việc sử dụng trái phép các biểu ngữ và liên kết của chúng tôi hoặc chương trình Đại lý này
 • BỒI THƯỜNG
 • - Bạn sẽ bồi thường và đảm bảo cho chúng tôi bao gồm, giám đốc, nhân viên và đại diện của chúng tôi không bị tổn hại với bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, phát sinh từ, hoặc bất kỳ vấn đề liên quan đến
 • KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
 • - D9bet không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng hoặc ngụ ý đối với chương trình Đại lý, về chúng tôi hoặc các thỏa thuận thanh toán Hoa hồng giới thiệu (có hoặc không giới hạn, chức năng, đảm bảo về tính phù hợp, khả năng bán được, tính hợp pháp hoặc không vi phạm) và không bày tỏ cũng không ngụ ý bất kỳ bảo đảm nào phát sinh từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại. Ngoài ra, D9bet không đảm bảo các hoạt động của các trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi và sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả nếu có. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa các báo cáo được cung cấp trong hệ thống liên kết của D9bet và cơ sở dữ liệu của D9bet, thì cơ sở dữ liệu sẽ được coi là chính xác. D9bet có quyền điều chỉnh chu kỳ thanh toán và tính toán hoa hồng cho lợi ích của cả hai bên mà không cần thông báo.
 • GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
 • - D9bet sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến HỢP ĐỒNG này hoặc chương trình Đại lý, ngay cả khi D9bet đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi phát sinh liên quan đến HỢP ĐỒNG này và chương trình Đại lý sẽ không vượt quá Tổng Hoa hồng Giới thiệu được trả hoặc phải trả cho bạn theo HỢP ĐỒNG này. Không có nội dung nào trong HỢP ĐỒNG này được hiểu là cung cấp bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục hoặc lợi ích nào cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào không phải là một phần của HỢP ĐỒNG này. Các nghĩa vụ của chúng tôi theo HỢP ĐỒNG này không cấu thành nghĩa vụ cá nhân của giám đốc, nhân viên hoặc cổ đông của chúng tôi. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo HỢP ĐỒNG này sẽ chỉ được thỏa mãn từ Hoa hồng giới thiệu tạo ra và được giới hạn đối với các thiệt hại trực tiếp.
 • CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
 • - Xác nhận
 • Bằng cách đọc, các điều khoản và điều kiện, và thừa nhận trong đơn đăng ký đại lý, là bạn đã đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện có trong đây. D9bet có quyền giữ lại thanh toán từ bất kỳ chi nhánh nào vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong tài liệu này.
 • Trong trường hợp có sự khác biệt, phiên bản gốc bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Copyright Dailyd9.com. All rights reserved.